Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÒA LỘC - HUYỆN HẬU lỘC

Chịu trách nhiệm: Trịnh Xuân Hán - Chủ Tịch ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc

Địa chỉ: Thôn 4 Xuân Tiến - Hòa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Số điện thoại: 0987813069

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa